Västra Bergs Järnväg

Västra Bergs Järnväg går från Boden via Knatten till Lövbrunnen, samt linjen Lövbrunnen via Stenshögen till Boden.
VBJ är en smalspårig turistjärnväg och kommer att trafikeras med ånglok och motorvagnståg.


Tågklareraren i Boden ger avgång till trafiksäsongens första tåg, 1 maj kl. 14:35


Stationen Boden med vagnhall.Motorvagnståg vid Knallen.


Västra Bergs Järnväg.


Hjul vid Knatten.Snöhinder vid Knatten 

 Tågköping-Vagnboda Järnväg


Version 07.1 uppdaterad 2007-01-05.