Västra Bergs Järnväg
Järnvägen är nedlagd och uppriven.

 

Västra Bergs Järnväg gickfrån Boden via Knatten till Lövbrunnen, samt linjen Lövbrunnen via Stenshögen till Boden.
VBJ var en smalspårig turistjärnväg och trafikeras med ånglok och motorvagnståg.


Tågklareraren i Boden ger avgång till trafiksäsongens första tåg, 1 maj kl. 14:35


Stationen Boden med vagnhall.

 

 Motorvagnståg vid Knallen.


Västra Bergs Järnväg.


 


 

 

   

 Tågköping-Vagnboda Järnväg


Version 07.1 uppdaterad 2007-01-05.