Nyheter

 

På Västfronten intet nytt

Teleförrådet Skara

Telemuséet visas för besökande, tid

efter överenskomelsehar

 

Adress Skaraborgsgatan 26A/kv.

Telefon 0511-10261

 

 

 

Kontakt: Åke Paulsson tele@jarnvag.info